Typy řezů

Účelem zakládacích řezů je založení a výchova korun mladých stromů, které v dospělosti budou bez zásadních defektů a které budou svým tvarem a velikostí koruny odpovídat danému stanovišti.

Zapěstování koruny (RZK)

Při zakládání koruny u listnatých taxonů je nutné respektovat její architekturu a tvar v dospělosti.

Řez komparativní (srovnávací) (RK)

Cílem RK je vytvořit podmínky pro dosažení funkční rovnováhy kořenového systému a asimilačního aparátu v koruně stromu.

Řez výchovný (RV)

Cílem výchovného řezu je vytvoření charakteristické architektury a tvaru koruny, který je typický pro daný druh či kultivar a dává předpoklad vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v období dospělosti stromu.

Cílem udržovacích řezů je péče o dospívající a dospělé stromy s důrazem na zajišťování jejich provozní bezpečnosti, pěstebních požadavků, eventuálně změny tvaru a velikosti jejich koruny dle potřeby stanoviště a prodloužení jejich funkční životnosti.

Řez zdravotní (RZ)

Cílem zdravotního řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti.

Řez bezpečnostní (RB)

Jedná se o řez zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu, neřeší však komplexní statické poměry celého jedince, jako například možnost vývratu, zlomu kmene, rozpad koruny apod.

Redukční řezy lokální (RL)

Typy redukčních řezů lokálních:
RL-SP- Lokální redukce směrem k překážce
RL-LR- Lokální redukce z důvodu stabilizace
RL-PV- Úprava průjezdního či průchozího profilu

Odstranění výmladků (OV)

Stabilizačními řezy se redukuje velikost koruny stromu s cílem snížit riziko vývratu, zlomu kmene či rozpadu koruny u stromů s narušenou stabilitou.

Redukce obvodová (RO)

Cílem RO je zmenšení náporové plochy koruny stromu a snížení těžiště stromu.

Stabilizace sekundární koruny (SSK)

Jedná se o nestandardní zásah na přerostlé sekundární koruně stromu, jehož snahou je stabilizace koruny. SSK spočívá v radikální obvodové redukci přerostlých sekundárních výhonů.

Sesazovací řez (RS)

Sesazovacím řezem je míněno provedení hluboké redukce primární koruny na kosterní větve nebo až na kmen.

Jedná se o řezy, zakládané v rámci výchovného řezu nebo po dosažení žádané výšky a opakované v krátkém intervalu po celý život stromu.

Řez na hlavu (RT-HL)

Jedná se o pravidelně opakovaný řez obvykle jednoletých až tříletých výhonů na zapěstované zduřeniny - „hlavy“

Řez na čípek (RT-CP)

Řez na čípek je opakovaný tvarovací řez výhonů často zapěstovaných na vodorovná „ramena“ s možností postupného zvyšování místa tvarování.

Řez živých plotů a stěn (RT-ZP)

Máte zájem o naše služby?
Napište nebo zavolejte nám

Kontakt