Odborné řezy stromů

Nabízíme šetrné ošetření stromů na základě našich dlouholetých zkušeností, s využitím nejnovějších poznatků, trendů a lezeckého vybavení.

Výchovný řez

Provádí se do 10-15 let po výsadbě. Cílem je založit staticky odolnou korunu charakteristickou pro daný druh stromu, popř. přizpůsobit velikost a tvar koruny specifickým požadavkům daného stanoviště (např. úprava odchodné či podjezdové výšky apod.).

U vzrostlých jedinců pak přichází na řadu tzv. udržovací řezy, které mají za cíl zajistit dlouhodobou funkčnost a bezpečnost stromů.

Bezpečnostní řez

Jedná se o minimální řez, kdy se odstraňují pouze suché, nalomené či poškozené větve, které v případě pádu představují bezprostřední nebezpečí pro své okolí.

Zdravotní řez

Komplexní řez stromu. Odstraňují se suché a poškozené větve, křížící se či nevhodně rostoucí větve, kodominantní a tlaková větvení, pahýly, větve s výrazně sníženou vitalitou apod.

Je dobré zásah opakovat po 8-10 letech, podle druhu a aktuálního stavu jedince.

Redukční řez

Jedná se o redukci buď části stromu kvůli nějaké překážce (budova, komunikace, jiná stavba…) nebo o redukci celkovu (obvodovou) s cílem zvýšit stabilitu jedince.

Sesazovací řez

Jedná se o zásadní redukci koruny na kosterní větvení. Rezignujeme zde na přirozený habitus jedince, jde o destruktivní typ řezu. Lze provádět pouze u některých druhů a vyžaduje pravidelnou následnou péči.

Stabilizační řez

Jedná se o obvodovou redukci stromu, která zvýší jeho statickou odolnost vůči náporu větru.

Symetrizační řez

Úprava asymetrických korun, opět za účelem zvýšení statické odolnosti jedince.

Řez na hlavu

Uplatňuje se u jedinců zejména v uličních stromořadích, kde
nemají prostor pro svůj přirozený růst. Nejlépší je zapěstovat „hlavy“ již v mladém věku. Tyto stromy je třeba každoročně ošetřovat. 

Zvýšení koruny

Odstranění větví nad komunikacemi či pěšími stezkami na podchodnou (2,5m) či podjezdnou (4,5m) výšku.

 
 
87_1024_.jpg 83_1024_.jpg 98_1024_.jpg
DSC00231.JPG DSC00238.JPG DSC00242.JPG

 

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Můžete se nám ozvat prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře, nebo využít některý z kontaktních údajů. Předem děkujeme za Váš zájem.

 
« Zpět
 
Mgr. Daniel Kocourek
Holubov 208
Holubov
38203
 
Tel: 775 306 869
Richard Jirák, DiS
Karolíny Světlé 2238/2
České Budějovice
370 04
 
Tel: 739 828 527
Sekce péče o dřeviny ISA International Society of Arboriaulture European Arboricultural Council