Dále nabízíme

Instalace bezpečnostních vazeb stromů, které zabraňují rozlomení a pádu částí koruny stromu. Podle potřeby používáme vazby dynamické, instalované jako preventivní, z dynamických průtažných lan, nebo statické, instalovány jako vazby předepjaté (lana s minimální průtažností, např. ocelové lano s dřevěnými podkladnicemi okolo kmenů/větví).

Odstranění nadzemní části pařezu do hloubky cca 15 cm. Pokud pařez stromu tvoří překážku (např. při údržbě porostů, provozu na komunikaci apod.), lze jeho odfrézováním tyto problémy eliminovat.

Drcení větví zpravidla do průměru cca 10 cm, vzniklou dřevní hmotu lze použít např. pro mulčování záhonů, výsadeb, či ke kompostování.

Výsadba dřevin, standardní školkařský materiál.

Zhodnocení stavu stromů a návrh ošetření. Vizuálním hodnocením lze rozpoznat přítomnost defektů (dutiny, rány, zlomy) či patogenů (některé druhy dřevorozkladných hub), které mohou ovlivnit perspektivu dřeviny, a zvolit pro daný případ vhodný návrh ošetření, v krajním případě kácení.

001.JPG 109_1024_.jpg

 

Máte zájem o naše služby?
Napište nebo zavolejte nám

Kontakt