Odborná péče o stromy

Provádíme rizikové kácení, řezy a ošetření stromů. Arboristika je naší prací i zálibou již od roku 1999. Realizujeme i výškové práce za pomoci horolezecké techniky.

Naším mottem je co nejšetrnější přístup ke stromům s využitím stromolezeckých technik. Zkušenosti jsme získávali jak v Čechách, tak i v zahraničí (U.S.A., Španělsko) viz část O nás. Samozřejmostí je zpracování cenové nabídky zdarma, působnost po celé ČR a pojištění odpovědnosti za způsobené škody do výše 5 milionů Kč.

 

Naši klienti

 

Více: Reference | Fotky z realizovaných akcí

image

Co je to arboristika?

Obor arboristika (zjednodušeně péče o dřeviny rostoucí mimo les) je u nás poměrně neznámý, ale jeho význam pro soužití lidí a stromů nabývá v dnešní době a zvlášť ve městech stále většího významu. Souhrnně lze říct, že stromy v městském či příměstském prostředí by měly z pohledu člověka plnit několik důležitých funkcí: např. hygienickou (snižování prašnosti, zlepšování mikroklimatu), estetickou či ekologickou (poskytují životní prostředí pro další organismy). Hlavním požadavkem pro stávající strom v místech s intenzivním pohybem lidí je však jeho provozní bezpečnost. Proto je ošetřování stromů nezbytnou součástí péče o zeleň a pomineme-li ostatní hlediska, jako je vzhled a nepřímé vlivy na své okolí, tvoří bezpečnostní zásahy naprostou většinu naší práce.

 
 
 
Mgr. Daniel Kocourek
Holubov 208
Holubov
38203
 
Tel: 775 306 869
Richard Jirák, DiS
Karolíny Světlé 2238/2
České Budějovice
370 04
 
Tel: 739 828 527
Sekce péče o dřeviny ISA International Society of Arboriaulture European Arboricultural Council